Jeden nepodařený lodní deník

aneb

když je voda nahoře i dole.Prolog

Den první

Den druhý

Den třetí

Den čtvrtý

Den pátý

Den šestý

Den sedmý